Ystävyyden kehittyminen iän myötä

Ystävyys on erittäin yleinen kahden ihmisen välinen suhde, jota värittää erityisesti molempien toistaan kohtaan tuntema kiintymys. Se on olennainen osa persoonaamme ja voidaankin sanoa, että jokaisella ihmisellä on ystäviä. Ystävyyssuhteita on valtavasti erilaisia ja eri asteisia. Ne myös elävät ajassa, eli muodostuvat, muuttuvat ja kuolevat pois. Jotkin voivat jopa syntyä myöhemmin uudelleen, ja me kaikki olemme jollain omalla tasollamme riippuvaisia niistä. Tässä tekstissä tarkastelemme lähemmin ystävyyssuhteiden ja niiden merkityksen muuttumista ihmisen vanhentuessa.

Lapsi kasvaa ystävyyden keskellä

Lapselle ystävyys on erittäin tärkeää kehityksen kannalta monessakin mielessä. Hyvien ystävyyssuhteiden on todettu edesauttavan tasapainoista ja normaalia psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Nuorimmilla lapsilla ystävyys perustuu yleensä ajanviettoon toisen kanssa, eli leikkeihin, jaettuun kokemukseen, sekä lelujen jakamiseen. Myöhemmällä iällä ystävyyssuhteilla on tärkeä toiminto siinä, kun lapsi oppii hiljalleen hahmottamaan asioita muiden näkökulmasta. Tässä vaiheessa luodaan mm. omakuvaa ja empatiakykyä, jotka ovat kriittisen tärkeitä ihmismielen rakennuspalikoita.

Nuoruus ja ystävyys

Lapsuuden jälkeen nuoruuden koittaessa ystävyyssuhteet jatkavat edelleen meidän muokkaamista. Kukapa ei muista kouluiän ulkonäköpaineita ja tarvetta kuulua porukkaan. Tutkimukset ovat todenneet, että nuoruusiässä ystävät ovat todella merkittävä tekijä siinä, millainen aikuinen nuoresta kasvaa. Ongelmakäyttäytyminen esimerkiksi on yhdistettävissä ystäväpiiriin, joka ei menesty koulussa, ryyppää tai kärsii mielenterveyden ongelmista. Tässä iässä muodostuneista ystävyyssuhteista on myös löydetty mielenkiintoinen ominaisuus: toisen asteen koulutuksen jälkeen syntyneet ystävyyssuhteet kestävät pidempään, kuin sen aikana ja sitä ennen muodostuneet suhteet.

Aikuisen ystävyyssuhteet ja työelämä

Aikuisena moni meistä kokee elämänsä ystävyyden – rakkauden. Tämän johtaa usein suuriin elämänmuutoksiin, kuten avioliittoon, eroon tai lapsien saamiseen. Niinpä siis varttuneemmalla iällä ystävyyssuhteemme ovat erilaisten haasteiden edessä. Monet myös joutuvat muuttamaan työn perässä ja näin ollen luomaan suuren osan ystävyyssuhteistaan uudestaan jättäessään vanhat taakse tai tietotekniikan varaan.

Työelämä itsessään tuo myös merkittävän lisähaasteen ystävyyteen. Aikuiset ihmiset viettävät suuren osan ajastaan työpaikalla, mutta se ei olekaan kovin otollinen ympäristö hyvien ystävyyssuhteiden luomiselle. Työpaikoilla nimittäin vallitsee kilpailuilmapiiri, johon liittyy muun muassa omien hyvien puolien korostaminen, ja virheiden sekä erikoisuuksien piilottaminen. Näin olleen töissä on joskus hyvin vaikea muodostaa pinnallista ystävyyttä syvempiä suhteita. Tutkimuksissa onkin todettu, että aikuisella ihmisellä on keskimäärin vain kaksi läheistä ystävää! Toivottavasti ainakin toisella heistä on Casinohuone kampanjakoodi!

Vanhukset ja ystävyys

Iän karttuessa mittariin ystävyyssuhteiden merkitys kokee uudelleensyntymän. Työ- ja perhe-elämän väistyessä sivuun jää vanhuksille paljon aikaa käytettäväksi ystävyyden kehittämiseen ja vaalimiseen. Vanhoille ihmisille ystävät ovatkin terveyden kannalta kriittisen tärkeitä kumppaneita. Jopa terveyden hiljalleen pettäessä aktiiviset ystävyyssuhteet auttavat tutkitusti ihmisiä voimaan paremmin. Vaikka vanhat ihmiset suosivat vanhoja, olemassa olevia ystävyyssuhteita, he voivat myös luoda uusia. Ystäviksi valikoituu usein ihmisiä, jotka jakavat samanlaiset mielipiteet ja maailmankuvan, sekä yleensä myös saman sukupuolen. Nuorilla ihmisillä ystävyyssuhteet vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa ovat yleisempiä.